Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

Obvestilo za imetnike knjižic na prinosnika - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

Obvestilo za imetnike knjižic na prinosnika - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

Obvestilo za imetnike knjižic na prinosnika28 November 2018

Rok za zaprtje še vedno obstoječih knjižic na prinosnika, določen z zakonom o preprečevanju pranja denarja, poteče 31. decembra 2018.

Iz tega sledi, da pozivamo vse imetnike knjižic na prinosnika, da knjižico zaprejo v zgoraj navedenem roku.

V skladu z veljavno zakonodajo, v kolikor se imetnik knjižice zglasi v banki po 31. decembru 2018, je banka dolžna obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo in finance, ki lahko odredi denarno kazen do 500 EUR.

V poslovalnicah smo vam na razpolago z vsemi pojasnili.

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".