Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

Štipendije za magistrske diplome 2. stopnje UniTS - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

Štipendije za magistrske diplome 2. stopnje UniTS - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

Štipendije za magistrske diplome 2. stopnje UniTS14 Marec 2018

Deželna zveza Zadružnih bank FJk razpisuje v imenu 10 deželnih zadružnih bank in v sodelovanju z Univerzo v Trstu 10 štipendij za imetnike magistrske diplome 2. stopnje Univerze v Trstu.

Štipendijo v višini 600,00 EUR bo prejel najboljši diplomant v akademskem letu 2016/2017 vsakega izmed naslednjih 10 študijskih programov:

  • Medicina, kirurgija in zdravstvene vede
  • Fizika
  • Inženirstvo in arhitektura
  • Matematika in geoznanosti
  • Kemija in farmacevtika
  • Ekonomija, management, matematika in statistika
  • Pravo in jezikovne vede, tolmačenje in prevajalstvo
  • Politične in socialne vede
  • Naravoslovne vede
  • Humanistika

Rok za predložitev vlog zapade 12. aprila 2018.

Info: http://www.bccfvg.it/units

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".