Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

Kaj je pravzaprav Bail-in? - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

Kaj je pravzaprav Bail-in? - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

Kaj je pravzaprav Bail-in?16 December 2015

Dovolite, da vam predstavimo nov mehanizem za reševanje bank iz kriznih situacij, tako imenovani Bail-in: 1. januarja 2016 bo obveljala nova evropska regulativa za upravljanje bančnih kriz z namenom, da se obvaruje državne blagajne in posledično prebivalstvo pred učinki kriz posameznih bank.

Prosimo pa, upoštevajte, da niso vse banke enake in da naložbenje zahteva posebno preudarnost.

1. Kaj je BAIL-IN?

Bail-in (ali reševanje z zasebnimi sredstvi) je mehanizem, ki omogoči Banki Italije, da reši neko banko iz krizne situacije in zagotovi neprekinjenost poslovanja. S tem zaščiti interes celotne skupnosti in seveda celotnega bančnega sistema.

2. Zakaj je nastal BAIL-IN?

V preteklosti smo bili v Evropi priča številnim krizam bančnih zavodov (HypoAlpeAdria Bank v Avstriji, RBS v Veliki Britaniji, ING na Nizozemskem, Dexia v Belgiji, ipn.), ki so jih države rešile z davkoplačevalskim denarjem. Namen pravnega reda, uvedenega z evropsko direktivo BRRD,  je uskladitev nacionalnih zakonodaj, izognitev pojavljanju novih kriz, neposredna vključitev delničarjev in obvezničarjev v reševanje posameznih kriz.

3. Kako deluje?

Preden pride do posredovanja države , so pri reševanju krize neke banke s svojimi sredstvi udeleženi imetniki:

  1. delnic
  2. podrejenih obveznic
  3. obveznic (čez znesek, katerega garantira Jamstveni sklad obvezničarjev sistema zadružnih bank)
  4. depozitov čez 100.000 EUR (v slučaju skupnih računov se znesek upošteva za vsakega deponenta posebej)

To pomeni, da k reševanju prispevajo najprej imetniki bolj tveganih naložbenih instrumentov, nato pa ostali deponenti po zgornjem vrstnem redu.

Odslej je torej bistvenega pomena za stranke, da spoznajo solidnost svoje banke in s pomočjo usposobljenih svetovalcev diverzificirajo svoje naložbe.

4. Kdaj stopi v veljavo?

Nova pravila stopijo v veljavo 1. januarja 2016.

5. Koliko so zaščiteni člani in stranke Zadružne kraške banke?

Člani in stranke Zadružne kraške banke lahko računajo na premoženjsko solidnost svoje banke in še, kot edini na italijanskem trgu, na dodatno pomoč Jamstvenega sklada obvezničarjev sistema zadružnih bank, ki garantira naložbe v obveznice do zneska 103.291 €.

Prosimo pa, upoštevajte, da morate biti v primeru kriznega reševanja  vsaj tri mesece že imetniki obveznic in da se garancija Jamstvenega sklada deponentov uveljavi po morebitnem kriznem reševanju.

7. Kako ugotovimo solidnost neke banke?

Stranke lahko samostojno preverijo solidnost neke banke s tem, da ugotovijo njeno CET 1 kapitalsko ustreznost, t.j. razmerje med kapitalom banke in tehtano tvegano aktivo (npr. krediti). Tem bolj je ta odstotna vrednost visoka, bolj je banka solidna. Na dan 31. december 2014 je povprečna CET1 kapitalska ustreznost zadružnih bank Furlanije Julijske krajine znašala 18,1%, medtem ko je italijanski bančni sistem beležil 11,8-odstotno ustreznost.

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".