Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

ZKB | Credito Cooperativo del Carso

ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

Pravno obvestiloPravno obvestilo

PRAVNO OBVESTILO

Zadružna kraška banka vzdržuje to spletno stran za svoje potrebe po informiranju in komunikaciji z odjemalci. Med oblikovanjem te spletne strani si prizadevamo za stalno posodabljanje, pravilnost in jasnost informacij. Kljub temu so možne nezaželene napake, informacije pa se večkrat spreminjajo. Zadružna kraška banka si prizadeva za objavljanje popolnih in ažurnih informacij, a vendar ne jamči in si ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake in nepopolnosti. Gradivo, objavljeno na spletni strani, je »tako, kot je«, brez eksplicitnih ali implicitnih jamstev. Iz tega sledi, da si Zadružna kraška banka v širšem smislu zakona ne prevzema nikakršne eksplicitne ali implicitne odgovornosti za delne ali celovite primere prekinitve storitve, prisotnost napak in pomanjkljivosti, popravljanje napak, odgovornost gostujočega strežnika za prisotnost katerih virusov in druge zlonamerne ali škodljive kode. Zadružna kraška banka ne odgovarja za uporabo pridobljenih informacij, njihovo pravilnost in zanesljivost, kot tudi ne za posredno in neposredno škodo, ki lahko nastane zaradi katerega od teh vidikov. Z branjem, ogledom in uporabo vsebin te spletne strani smatramo, da soglašate s temi pogoji. Zadružna kraška banka ne bo v nobenem primeru, niti v primeru malomarnosti, posredno ali neposredno odgovarjala za škodo, ki lahko nastane kot posledica uporabe ali nepravilne uporabe vsebin te spletne strani.

AVTORSKE PRAVICE

Zadružna kraška banka si pridržuje vse pravice objavljenih besedil in vsebin. Vsaka objavljena vsebina lahko vsebuje tudi druga sporočila in informacije o avtorskih pravicah drugih dokumentov. Reprodukcija vsebin s katerimkoli analognim ali digitalnim orodjem brez pisnega dovoljenja Zadružne kraške banke je prepovedana. Brez dovoljenja smejo uporabniki kopirati vsebine izključno za zasebno uporabo. S predhodnim obvestilom Zadružne kraške banke – katera pa si pridržuje pravico, da prepove uporabo vsebin – je poleg tega dovoljeno citiranje v okviru novinarske dejavnosti, študija, kritik ali recenzij. V teh primerih mora oseba, ki povzame informacije, obvezno navesti vir vključno z internetnim naslovom (www.bcccarso.it ali http://www.zkb.it/). Vsakršna druga uporaba je mogoča na podlagi izrecnega dovoljenja. Če želite več informacij, kako pridobiti dovoljenje, pišite na e-naslov info@bcccarso.it. V primeru, da prosilec pridobi dovoljenje, mora obvezno navesti vir informacije (www.bcccarso.it ali http://www.zkb.it/).

TRŽNE ZNAMKE

Tržna znamka, katero sestavljata dve med sabo spleteni črki »C«, in simbol granatnega jabolka, v katerikoli obliki predstavljeni, so registrirane tržne znamke družbe Federcasse – Italijanske zveze zadružnih bank –Kmečkih in obrtnih hranilnic. Druge tržne znamke, prisotne na spletni strani Zadružne kraške banke, pripadajo tretjim strankam. Imena produktov in družb, navedena v tem dokumentu, so lahko tudi tržne znamke tretjih strank. Spletna stran uporablja ta imena ali tržne znamke izključno v informativne ali didaktične namene. To pomeni, da Zadružna kraška banka nima lastniških pravic za te vsebine.

POVEZAVE

Vzpostavitev povezav do začetne strani spletnega mesta Zadružne kraške banke ali do drugih, podrejenih strani je dovoljena, sporočilo o vzpostavitvi povezave pa je toplo zaželjeno. Ne glede na to, vnos katere od spletnih strani Zadružne kraške banke v medvrstični okvir ni mogoč brez pridobitve predhodnega dovoljenja. Povezave, prisotne na tej spletni strani, vodijo uporabnika stran od spletnega mesta Zadružne kraške banke. Zadružna kraška banka ne nadzoruje spletnih strani, do katerih vodijo te povezave, in torej ne odgovarja za njihovo vsebino, na njih prisotne povezave in spremembe oziroma ažurnost njihovih vsebin. Zadružna kraška banka ne odgovarja za morebitne vsebine ali katerakoli sporočila, katerih pošiljatelj so z njo povezane spletne strani. Iz tega sledi, da Zadružna kraška banka ne prevzema nikakršne odgovornosti za posredno ali neposredno škodo, poravnavo ali izgubo, nastalo uporabnikom kot posledica ogleda, uporabe ali koriščenja spletnih strani, do katerih vodijo povezave. Zadružna kraška banka vzpostavlja tovrstne povezave iz praktičnih razlogov, vzpostavitev povezav pa ne pomeni, da Zadružna kraška banka odobrava vsebino odgovarjajočih spletnih strani. Spletne strani, vsebine in internetne storitve, do katerih vodijo povezave, katere vzpostavi Zadružna kraška banka, nikakor niso sponzorirane, sporazumno določene ali podprte s strani Zadružne kraške banke. Iz tega sledi, da uporabnik prevzame vso odgovornost za nakupe, izvršene preko teh povezav.

PRENOSI

Katerakoli programska oprema, ki jo lahko prenesete s tega strežnika (t.i. »programska oprema«), je zaščiteva z avtorskimi pravicami, katerih imetnik so razni proivajalci/dobavitelji. Uporaba programske opreme je mogoča na osnovi pogojev morebitne licenčne pogodbe, sklenjene s končnim uporabnikom in priložene opremi (t.i. »licenčna pogodba«). Končni uporabnik ne sme namestiti programske opreme, ki jo spremlja oziroma ki jo vključuje licenčna pogodba, če ni predhodno sprejel pogoje taiste licenčne pogodbe. Prenos pogramske opreme je dovoljen izključno končnemu uporabniku za namene, opredeljene z licenčno pogodbo. Kopiranje ali širjenje programske opreme v oblikah, ki jih ne dovoljuje licenčna pogodba, je izrecno prepovedano in se obravnava tako kazensko kot civilno.

PREJETE VSEBINE IN DOKUMENTI

Zadružna kraška banka je posebej hvaležna za komentarje, priporočila in nasvete uporabnikov svoje spletne strani. Ne glede na to, Zadružna kraška banka ne sprejema nikakršnega gradiva, poslanega preko svoje spletne strani, z izjemo izrecno zahtevanih. Da bi se izognila vsakršnim bodočim nesporazumom ali sporom, Zadružna kraška banka obvešča, da lahko vsakršno gradivo, pridobljeno preko spletne strani, ne da bi ga izrecno zahtevala, uporablja za diskrecijske namene, ki so lahko tudi promocijski in komercialni, ne da bi zaradi tega prevzela katerekoli obveznosti do pošiljatelja gradiva.