Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

ZKB | Credito Cooperativo del Carso

ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

PrivacyPrivacy

ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV - OBVESTILO V SMISLU ZAKONODAJNEGA ODLOKA 196/2003

Ta dokument je celovito informativno obvestilo o namenu in načinu, kako obdelujemo osebne podatke o obiskovalcih, in je skladen z veljavno regulativo o varovanju osebnih podatkov (zakonodajni odlok 196/2003). Informativno obvestilo obravnava samo podatke o osebah, ki se poslužujejo storitev, dostopnih preko začetne strani http://www.bcccarso.it oziroma http://www.zkb.it, in ne velja za druge spletne strani, s katerimi se uporabnik poveže s klikom na povezave, prisotne na spletni strani. Zadružna kraška banka zbira in uporablja osebne podatke uporabnikov v skladu z veljavno regulativo o varstvu osebnih podatkov (zakonodajni odlok 196/2003). Zadružna kraška banka mora svojim uporabnikom v smislu 13. člena zakonodajnega odloka 196/2003 podati specifične informacije o namenu in načinu, kako uporablja osebne podatke. Informativno obvestilo, določeno z zakonom (kot tudi privolitev k uporabi osebnih podatkov, kjer je to zahtevano), je sestavila Zadružna kraška banka in je podlaga in nenadomestljiv del procesa registracije za koriščenje posameznih storitev Zadružne kraške banke.

ODGOVORNI ZA PROCES OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Za proces obdelave osebnih podatkov odgovarja Zadružna kraška banka – ulica Ricreatorio 2, 34151 Opčine (TS).

KRAJ OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Obdelava osebnih podatkov, povezana s storitvami te spletne strani, se odvija v prostorih Zadružne kraške banke. Obdelavo izvršuje tehnično osebje, imenovano za upravljanje osebnih podatkov, ali pa osebe, ki izvršujejo izredna vzdrževalna dela. Podatkov, nastalih v okviru naših spletnih storitev, ne razkrivamo ali širimo.

PODATKI O BRSKANJU PO SPLETU

Informacijski sistemi in računalniške procedure, na katerih je osnovana ta spletna stran, med običajnim delovanjem zbirajo nekatere osebne podatke, katerih prenos je sestavni del komunikacije v sklopu internetnih protokolov. Teh podatkov ne zbiramo za identifikacijo posameznih oseb, vendar lahko zaradi svoje narave in zlasti v primeru, če se obravnavajo oziroma križajo s podatki tretjih strank, omogočijo identifikacijo uporabnikov. K tej vrsti podatkov prištevamo: IP naslove ali v domenah zapisane nazive računalnikov, katere uporabljajo obiskovalci spletne strani; URI (Uniform Resource Identifier) naslove zahtevanih virov; uro zahtevka; način, kako je bil strežniku zahtevek poslan; velikost vrnjene datoteke; numerično kodo, ki navaja stanje odgovora strežnika (uspešno, neuspešno, ipn.) in druge parametre operacijskega sistema in informativnega okolja uporabnika. Podatke uporabljamo z edinim namenom, da zberemo anonimne statistične podatke o uporabi in da nadziramo pravilno delovanje spletne strani. Podatki se lahko uporabijo za ugotovitev odgovornosti v primeru morebitnih kaznivih dejanj zoper spletno stran.

SAMOVOLJNO ZAUPANI PODATKI

Dostop do posameznih storitev, namenjenih odjemalcem Zadružne kraške banke, je mogoč samo na podlagi registracije. Pridobitev nekaterih osebnih podatkov je pogoj za identifikacijo uporabnikov in dostop do raznih zasebnih strani, za zbiranje statističnih podatkov in za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Izrecno in samovoljno pošiljanje elektronskih sporočil na naslove, katere navaja ta spletna stran, sovpada s pridobitvijo e-naslova pošiljatelja vključno z ostalimi osebnimi podatki, vsebovanimi v sporočilu. E-naslov je nujno potreben za odgovarjanje na razne zahtevke. Specifična sintetična obvestila bodo objavljena ali prikazana na spletnih straneh, kjer so prisotne storitve na zahtevo.

PRAVICE ZAINTERESIRANIH OSEB

Če želite uveljaviti pravice, katere navajajo 7. in naslednje točke zakonodajnega odloka 196/2003, če želite dodatne informacije o načinu zbiranja in obravnave osebnih podatkov ali za vprašanja in priporočila, lahko stopite direktno v stik z Zadružno kraško banko, tudi preko e-maila. Oseba, na katero se nanaša nek osebni podatek, ima pravico, da kadarkoli prejme informacijo o obstoju z njim povezanih osebnih podatkov in jasno evidenco o njih; da je seznanjen z izvorom podatkov in z logiko in namenom obdelave; da se podatki zbrišejo, pretvorijo v anonimne ali blokirajo, če niso obdelani v skladu z zakonom; da se podatki posodobijo, popravijo ali, če se to zahteva, dopolnijo; da iz zakonitih razlogov nasprotuje obdelavi. Zahtevke lahko uporabnik pošlje na naslov Zadružne kraške banke.

INFORMACIJE O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Registracijski podatki in vsakršni drugi podatki, posredno ali neposredno vezani na določenega uporabnika, so zbrani in uporabljeni v smislu zakonodajnega odloka 196/2003.

NAMEN IN NAČIN OBDELAVE PODATKOV

Registracijske podatke, katere posredujejo uporabniki, Zadružna kraška banka zbira in uporablja v okviru računalniških orodij in procedur za naslednje namene:
1) namene neposredno povezane in nujne za nudenje in upravljanje storitve v smislu tega informativnega obvestila;
2) komercialna sporočila, tržne raziskave, direktno punujanje produktov in storitev Zadružne kraške banke in drugih podjetij.

FAKULTATIVNOST ZAUPANJA OSEBNIH PODATKOV

Zaupanje registracijskih podatkov je fakultativno, vendar tudi delno nezaupanje podatkov, ki se smatrajo kot nujni za dosego ciljev, navedenih v prejšnjih točkah, bo onemogočilo Zadružni kraški banki nudenje določene storitve. Nezaupanje podatkov, ki niso izrecno opredeljeni kot nujni, ne bo nikakor učinkovalo na nudenje določene storitve. Ne glede na to, Zadružna kraška banka pridobiva in avtomatsko registrira na svojih strežnikih posamezne podatke, katerih pošiljatelj je spletni brskalnik uporabnika, vključno z IP naslovom in izbranimi stranmi.

SPOROČANJE IN ZAUPANJE IDENTIFIKACIJSKIH PODATKOV

Zadružna kraška banka nikomur ne sporoči ali zaupa identifikacijskih podatkov svojih uporabnikov. Zadružna kraška banka lahko sporoči identifikacijske podatke svojih uporabnikov tretjim osebam samo v primeru, ko le-te zahteva organ pregona ali tožilstvo v okviru kazenskih postopkov.

VPRAŠANJA, REKLAMACIJE IN PRIPOROČILA

Za vprašanja, morebitne reklamacije in priporočila lahko direktno stopite v stik z nami na naslednje načine:
- e-mail: info@bcccarso.it
- telefonska številka: 040/21491
- naslov: Zadružna kraška banka - Ulica Ricreatorio, 2 - 34151 Opčine (TS).
Več informacij o vaših pravicah in splošnih pravilih o zasebnosti vam je na voljo na spletni strani organa za varstvo osebnih podatkov.
Seznam odgovornih
Seznam oseb, katerim lahko zaupamo osebne podatke