Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

Jamstvo za glavno prebivališče CONSAP - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

Jamstvo za glavno prebivališče CONSAP - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

Jamstvo za glavno prebivališče CONSAPKrediti

Z zakonom 147/2013 je ustanovljen Jamstveni sklad za glavno prebivališče (Sklad za prvo hišo). Sklad izdaja poroštva za zavarovanje kreditov v maksimalni višini 250 tisoč EUR, najetih za nakup glavnega prebivališča. Financiranje lahko zaobjema tudi kreditiranje obnovitvenih del in energetske prenove stavbe. Nepremičnina mora stati na nacionalnem ozemlju, kreditojemalec pa si mora v njej urediti glavno prebivališče.

ZNAČILNOSTI JAMSTVENEGA SKLADA

Poroštvo sklada krije 50 odstotkov glavnice. Poroštvo je neposredno, brezpogojno in nepreklicno in velja od dneva izplačila posojila.

ZNAČILNOSTI NEPREMIČNINE

V nepremičnini, za katero je izdan kredit, si mora kupec urediti glavno (stalno) prebivališče. Nepremičnina ne sme imeti značaja luksuznega gradbenega objekta, kot so to gosposke hiše, vile, gradovi in palače, in značilnosti, določenih z odlokom ministra za javna dela z dne 2. avgusta 1969.

ZNAČILNOSTI KREDITA

Do jamstva su upravičeni stanovanjski krediti, izdani za nakup nepremičnin, ki stojijo na nacionalnem ozemlju, z možnostjo gradbene obnove in energetske prenove. Kupec si mora v nepremičnini urediti glavno prebivališče. Maksimalni znesek kredita je 250 tisoč EUR.

Obrestna mera in ostali pogoji se lahko določijo na osnovi pogajanja s kreditodajalcem. Tudi če sklad izda poroštvo, je odobritev kredita podvržena ugotovitvi kreditne sposobnosti in mnenju kreditodajalca. Kreditodajalec se obvezuje, da ne bo zahteval od kreditojemalcev dodatnih zavarovanj poleg hipoteke na nepremičnino in jamstva, ki ga zagotavlja država, z izjemo zavarovanja, kot je to določeno z veljavno zakonodajo.

V trenutku predložitve zahtevka kreditojemalci ne smejo imeti v lasti drugih stanovanjskih nepremičnin z izjemo tistih, ki so jih pridobili v okviru nasledstva zaradi smrti, tudi skupaj z drugimi nasledniki, in ki so jih dali v brezplačen najem staršem ali bratom in sestram.

Na voljo smo vam z vsemi pojasnili. Zglasite se v kateri od naših poslovalnic ali nam pišite preko namenskega kontaktnega obrazca!

Oglasno sporočilo: pogodbene in komercialne pogoje storitev in produktov prinašajo informativni listi, katere najdete v vseh naših poslovalnicah in na strani transparentnost. Banka si pridržuje pravico, da preveri izpolnjevanje zahtev za sklenitev pogodb o opisanih produktih in storitvah.

Stopite v stik z nami >

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".