Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

Zavarovanja - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

Zavarovanja - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

Naša ponudbaNaša ponudba

Prizadevamo si za stalno izboljševanje kakovosti naših zavarovalnih storitev. Zato smo sklenili, da si z družbo Assicura Agenzia porazdelimo vloge in odgovornosti. Banka še naprej izdaja in upravlja zavarovalne pogodbe ter nudi podporo in…

AssiHomeAssiHome

Zavarovanje AsSìHome je namenjeno osebam, ki želijo zavarovati pred požarom in drugo škodo stanovanjsko nepremičnino, katere so lastniki ali v kateri prebivajo, in v njej shranjene premičnine. Članom banke priznamo 20-odstotni…

AsSìDriveAsSìDrive

Zavarujte vaše vozilo in zagotovite si brezskrbnost z avtomobilskim zavarovanjem AsSìDrive, ki ga lahko sklenete pri Zadružni kraški banki! Članom banke priznamo 20-odstotni popust!Avtomobilsko zavarovanje AsSìDrive je namenjeno vsem tistim,…

AssiProAssiPro

Z zavarovanjem AsSìPro lahko zagotovite vašim dragim brezskrbno prihodnost in ustrezno pomoč v slučaju smrti ali trajne invalidnosti.AsSìPro je zavarovanje, ki zagotovi vam in vašjim najdražjim brezskrbnost in ustrezno finančno pomoč v…

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".