Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

Naložbe in varčevanje - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

Naložbe in varčevanje - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

Skladi in investicijske družbeSkladi in investicijske družbe

Če želite diverzificirati vaše naložbe, vam ZKB ponuja možnost, da izberete med številnimi naložbenimi rešitvami v sodelovanju z uglednimi in izbranimi partnerji.K sistemom upravljanja premoženja prištevamo vse oblike naložbenja, v sklopu…

Pokojninski skladiPokojninski skladi

Pokojninski skladi BCC Risparmio & Previdenza so oblika dopolnilnega pokojninskega zavarovanja, katerih namen je oblikovanje dodatne pokojnine, brez katere si danes težko zamislimo mirno starost.Ročnost in višino vplačil v pokojninski sklad…

Naložbena zavarovanjaNaložbena zavarovanja

ZKB nudi svojim strankam možnost izbiranja med številnimi oblikami življenjskih naložbenih zavarovanj.Naše rešitve gredo od življenjskih naložbenih zavarovanj, namenjenih strankam, ki želijo postopno večati v času svoje prihranke ali…

Upravljanje premoženjaUpravljanje premoženja

Upravljanje premoženja družbe Cassa Centrale Banca je oblika naložbenja, ki varčevalcu omogoča, da poveri nekemu upravljavcu investiranje svojega premoženja.Za razliko od skladov upravljanje ne poteka skupinsko, ampak individualno za vsako…

Obveznice ZKBObveznice ZKB

V času pretresov je potreba po varnosti še večja. Naložba v naše obveznice zagotavlja popolno brezskrbnost v znamenju solidnosti in zanesljivosti zadružnih bank, ki se od vedno zavzemajo za zaščito interesov svojih strank. ZKB je deležnica…

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".