Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

Ugodnosti za člane - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

Ugodnosti za člane - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

Ugodnosti za članeKoristi

Člani ZKB so del sistema, ki se vse bolj uveljavlja v okviru bančnega sektorja in ki je pomemben akter prostorskega razvoja. Naši člani pripadajo zavodu, katerega korenine segajo globoko v družbeno in gospodarsko tkivo tržaške pokrajine in posebej kraške planote.

Prispevajte k življenju bančne zadruge, ki podpira gospodarski in družbeni razvoj! Pristopite k družbi, ki ne stremi zgolj po dobičku, ampak vsako leto nameni del dobička razvoju in promociji ljudi in pomembnih pobud, ki nastajajo na našem ozemlju!

Zadružna kraška banka oplemeniti svoje poslovanje z odnosom do svojih članov. Člani komunicirajo s svojo banko preko privilegiranih poti in se čutijo njen aktivni del ter delijo njene cilje in njen duh; zaradi tega jih ZKB nagradi s posebnimi ugodnostmi.

Člani pridobivajo informacije o splošnem poslovanju Banke in njenih programih ter pobudah, s čimer se vzpostavi konfrontacija na temo lokalnega vsakdana. Poleg tega lahko koristijo učinkovite in tehnično podkovane nasvete in rešitve.

Poleg vseh navedenih koristi, namenimo članom Zadružne kraške banke tudi bolj ugodne pogoje za kreditno poslovanje. Poleg nižjih obresti, priznavamo članom še naslednje ugodnosti:

  • 20-odstotni popust na nadomestilu za odobritev kreditnega zhtevka v primerjavi z ostalimi strankami.
  • nižje nadomestilo za plačilo posameznega obroka.

Z namenom dodatnega izboljšanja razmerja s člani posluje v sklopu tajništva urad za člane (e-mail: clanisoci@bcccarso.it), katerega osnovno poslanstvo je krepitev in vrednotenje odnosov med Banko in članstvom.

Če se zanimate za včlanitev v našo zadrugo, vas vabimo, da preberete informativni prospekt, objavljen tu spodaj.

Prenesi informativno gradivo

  • Informativni prospekt o delnicah ZKB (ITA)

Stopite v stik z nami >

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".