Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

Krediti - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

Krediti - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

Hipotekarni krediti in posojilaHipotekarni krediti in posojila

Kreditni produkti ZKB odgovarjajo kratko- in dolgoročnim potrebam podjetij po likvidnosti in sredstvih za širitev in razvoj poslovanja. Izberite z nami najbolj primerno tipologijo kredita za vaše podjetje. Z našimi izkušnjami in s…

F.R.I.E. – Obnovljivi sklad za gospodarske pobudeF.R.I.E. – Obnovljivi sklad za gospodarske pobude

V smislu določb deželnega zakona 11/2009 je Avtonomna Dežela Furlanija Julijska krajina realizirala posege za pomoč podjetjem, katerih namen je premostitev trenutne težke gospodarske konjunkture. S tem namenom se je sporazumela z bankami in…

Krediti z garancijo jamstvenih konzorcijevKrediti z garancijo jamstvenih konzorcijev

Na podlagi sporazumov, sklenjenih s posameznimi jamstvenimi (garancijskimi) konzorciji, lahko zaprosite za kredite, ki so bolj ugodni od trenutnih tržnih razmer.Podjetja in združenja, vpisana v stanovske jamstvene konzorcije, bodo v naši Banki…

D.Z. 80/82 – Obnovljivi sklad za kmetijstvoD.Z. 80/82 – Obnovljivi sklad za kmetijstvo

Deželni obnovljivi sklad za pomoč kmetijstvu, ustanovljen z deželnim zakonom št. 80 z dne 20. novembra 1982, je namenjen podprtju in spodbujanju novih kmetijskih pobud. Kot tak dopolnjuje ponudbo javnih nepovratnih sredstev in bančnih…

Jamstveni sklad za MSP-je – Ministrstvo za Ekonomski RazvojJamstveni sklad za MSP-je – Ministrstvo za Ekonomski Razvoj

Z jamstvenim skladom za srednja in mala podjatja se Evropska Unija in italijanska država postavita v bran samostojnim in drugim podjetjem, ki s težavo pridejo do bančnih kreditov zaradi pomanjkanja zadostnih garancij. Javna garancija nadomesti…

Ugodni krediti za podjetja – Razvojni skladUgodni krediti za podjetja – Razvojni sklad

Ugodni krediti za investicije in razvoj podjetij (D.Z. 2/2012 in O.P.D. 209/2012): koristniki teh kreditov so srednja in mala podjetja, katera imajo operativni sedež na ozemlju dežele in so vpisana v register podjetij. Zahtevek lahko predložijo…

LizingLizing

Za lizinško poslovanje se ZKB poslužuje storitev finančnih posrednikov, specializiranih v svetovanju in trženju lizinških produktov. Predlagane rešitve so posebej prilagodljive in omogočajo financiranje vseh naložb, potrebnih za rast vašega…

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".