Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

ZKB - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

ZKB - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

ZKBZKB

Zadruga Zadružna kraška banka s sedežem na Opčinah pri Trstu posluje že 110 let pretežno na ozemlju tržaške in goriške pokrajine. Identiteto Zadružne kraške banke razkriva že njeno ime: to je pripadnost sistemu zadružnih bank in…

FilozofijaFilozofija

Vse od svojega nastanka se Zadružna kraška banka zgleduje po načelih gospodarske solidarnosti in vzajemnosti. Od vsega začetka stremi k vključevanju pripadnikov lokalne skupnosti v gospodarski živelj našega ozemlja. Ta lastnost se je s časom…

PoslanstvoPoslanstvo

Poslanstvo Zadružne kraške banke je biti posredniki zaupanja svojih članov in krajevne skupnosti, spodbujati sodelovanje in povezanost ter poslovati za dosego blaginje in celovitega razvoja.S tem namenom Zadružna kraška banka:podpira…

StatutStatut

Temeljna načela našega poslovanja so določena s statutom, v katerem so opredeljena pravila in smernice našega dela.»Zadruga se pri poslovanju oslanja na zadružno načelo vzajemnosti brez špekulativnih privatnih ciljev. Zadružni namen je…

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".